Reklamacje i zwroty

§ 1. Reklamacje

 1. Towary oferowane w galerii Adorre są wykonywane ręcznie, z użyciem naturalnych materiałów, kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Wiele z ich naturalnych cech jak różnice w kolorze czy wielkości poszczególnych elementów, spękana czy porowata powierzchnia, stanowią o ich wyjątkowości i nie będą uznane za wadę podczas reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Przedmiotu zamówionego z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu monitora Kupującego (np. różnicy w barwach) nie stanowią podstawy do reklamacji Przedmiotu.
 3. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego przedmiotu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail zawierający imię, nazwisko Kupującego, nr Zamówienia, numer Artykułu i dokładny opis stwierdzonej wady. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Sklepu zawierającej szczegółową procedurę reklamacyjną, przedmiot należy odesłać na adres podany w zakładce Reklamacje i zwroty wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką polecona priorytetową o zadeklarowanej wartości). Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Przedmiot z wadą zostanie przez Sklep naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli nie będzie możliwe naprawienie Przedmiotu, Kupującemu będzie zwrócona równowartość ceny Przedmiotu (z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego).
 4. W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej. Reklamacje rozpatrywane będą więc jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej.
 5. W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Poczta Polska mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.
 6. W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.

§ 2. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od zawartej na odległosć umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:
  • zwracany przedmiot nie może być uszkodzony
  • zwracany przedmiot musi być w oryginalnym opakowaniu
  • zwracany przedmiot nie może nosić żadnych śladów użycia
  • zwracany przedmiot nie może być niekompletny
  • wraz z przedmiotem musi być odesłany paragon, który był dołączony do zamówienia
 2. O chęci zwrotu Kupujący musi poinformować mailowo Adorre nie później niż 14 dni od otrzymania przesyłki.
 3. Zwracane przedmioty należy odesłać na adres korespondencyjny:

  ADORRE
  ul. Tymienieckiego 25c/421
  90-350 Łódź
  tel. 607 345 978
 4. Ryzyko i koszty związane ze zwrotem ponosi Kupujący zwracający przedmiot. Przedmiot musi być odesłany niezwłocznie po zgłoszeniu chęci zwrotu. Zwrot należy wysłać odpowiednio zabezpieczony, przesyłką poleconą. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Wraz ze zwracanym przedmiotem należy przesłać dowód zakupu w postaci paragonu. Zwrot pieniędzy odbywa się przelewem na konto bankowe Kupującego, w ciągu 14 dni roboczych, z potrąceniem kosztów przesyłki.
 5. Zwrotowi nie podlegają:
  • przedmioty wykonane na indywidualne zamówienie kupującego oraz modyfikowane na życzenie klienta
  • przedmioty uszkodzone
  • przedmioty używane
  • przedmioty bez oryginalnego opakowania
  • przedmioty niekompletne
  • przedmioty przysłane z paragonem, a zwrócone bez niego
  • przedmioty, które Kupujący chciałby zwrócić po upływie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania
 6. Zwrot części Towarów: W przypadku gdy kwota zamówienia uprawniała Kupującego do darmowej dostawy i Kupujący z tego uprawnienia skorzystał a następnie zdecydował się na częściowy zwrot zakupionych Towarów, Sprzedający obciąży go kosztami przesyłki, jakie Kupujący musiałby ponieść dla pozostałej części zamówienia. Opłata ta będzie potrącana ze zwracanej konsumentowi kwoty.